ИГРАЧ НА МЕСЕЦА

януари 2017
Николай Стефанов Чолаков
Николай Чолаков е избран за играч на месец януари 2017 година, за отличното му представяне на НИК "Траяна"